Dr. Martin Ondrejat, Ph.D.

Diplomová práce

Pokutování členských států Soudním dvorem

Fines imposed by the Court of Justice on Member States
Anotace:
Tato práce se zabývá teorií a praxí ukládání sankcí orgány Evropské unie, přičemž původcem sankce je buď Komise nebo Soudní dvůr, adresátem především členský stát, a sankce má podobu finančního postihu - buď pokuty, penále nebo snížené či odepřené dotace. Jen okrajově jsou zmíněny případy, kdy pokutovaným je právnická osoba. Evropská unie je vlastně posledním vývojovým stádiem nadstátní struktury zahrnující …více
Anotace:
ětem této práce, proto se nyní o něm zmíníme jen stručně: Poruší-li členský stát jakoukoli povinnost, která mu vyplývá z norem práva EU a dobrovolně ji ani po upozornění dozorovým a kontrolním orgánem, kterým je v případě EU Komise, nesplní, je obvykle žalován před Soudním dvorem, který závazně rozhodne, zda k porušení došlo. Pokud tomu tak je a členský stát ani pak pod dozorem Komise svou povinnost …více
Abstract:
This thesis deals with the theory and the reality of imposing sanctions by the institutions of the European Union where the sanction is issued either by the Commission or the Court of Justice, member states are the addressees (typically) and the imputed sanction itself has the form of a lump sum or, of a periodic penalty payment or of a reduced or denied subvention. The cases where the addressee of …více
Abstract:
further disposes of the staff of the Commission and of the systems of the public institutions of its member states in order it could effectively monitor, verify and supervise the realization and the implementation of the legal obligations of natural and artificial private persons on one hand, and of the member states themselves, on the other hand. The staff of the Commission is not all the times capable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo