Žaneta TANCOŠOVÁ

Bakalářská práce

Migrace - faktory a mechanismy související s migrací a integrací mladistvých cizinců- sportovců ve vybraném regionu ČR

Migration - factors and mechanisms related to migration and the process of integration of young footballers in selected region of Czech Rep.
Anotace:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá problematikou migrace a integrace. Prezentuje rovinu teoretickou, tak i praktickou. Konstatuje příčiny, které se podílejí imigraci. Hodnotí možné nepříznivé dopady na země původu i na cílové země migrantů. Zmiňuje migrační a azylovou politiku v České republice a s tím spojenou problematiku integrace cizinců. Rozsáhleji se zabývá fenoménem sportovní migrace. Ve …více
Abstract:
Abstract This Bachelor thesis deals with issues of migration a integration. It present a theoretical level, as well as practical. It finds the causes involved in immigration. Assesses the potential averse effects on countries of origin and destination countries of migrants. It mentions the migration and asylum policy in the Czech Republic and the associated problems with integration of foreigners. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petra Morvayová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TANCOŠOVÁ, Žaneta. Migrace - faktory a mechanismy související s migrací a integrací mladistvých cizinců- sportovců ve vybraném regionu ČR. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 14. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta