Tomáš KOBLIHA

Bachelor's thesis

Výživová doporučení pro vrcholové sportovce

Nutritional Recommendations for Athletes
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá výživovými doporučení pro vrcholové sportovce a stravou během tréninku či závodu. Poukazuje na to, jak se má sportovec stravovat a dodržovat pitný režim aby jeho organismus dosáhl požadovaného výkonu. Dokazuje, že doporučené dávky jednotlivých složek potravy vedou ke zlepšení výkonů sportovců.
Abstract:
Bachelor thesis deals with dietary recommendations for competitive athletes and diet du-ring training or competition. He point out how the athlete options and follow pit regimens are that his body has reached the desired performance. It demonstrates that the recommen-ded doses of the individual components of food lead to improved athletic performance.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015
Accessible from:: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOBLIHA, Tomáš. Výživová doporučení pro vrcholové sportovce. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / field:
Chemistry and Food Technologies / Technology and Management in Gastronomy

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.