Tomáš KOBLIHA

Bakalářská práce

Výživová doporučení pro vrcholové sportovce

Nutritional Recommendations for Athletes
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výživovými doporučení pro vrcholové sportovce a stravou během tréninku či závodu. Poukazuje na to, jak se má sportovec stravovat a dodržovat pitný režim aby jeho organismus dosáhl požadovaného výkonu. Dokazuje, že doporučené dávky jednotlivých složek potravy vedou ke zlepšení výkonů sportovců.
Abstract:
Bachelor thesis deals with dietary recommendations for competitive athletes and diet du-ring training or competition. He point out how the athlete options and follow pit regimens are that his body has reached the desired performance. It demonstrates that the recommen-ded doses of the individual components of food lead to improved athletic performance.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOBLIHA, Tomáš. Výživová doporučení pro vrcholové sportovce. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie a řízení v gastronomii

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.