Bc. Lenka Musilová

Diplomová práce

Nezaměstnanost absolventů škol na trhu práce v Ostravě

Unemployment of school leavers at the Labour market in Ostrava
Anotace:
Diplomová práce se snaží upozornit na problematiku nezaměstnaných absolventů středních škol na trhu práce v Ostravě, zejména na dlouhodobou nezaměstnanost těchto mladých lidí. I když se situace pozvolna stále zlepšuje, přesto patří Ostrava a Moravskoslezský kraj k oblastem, které jsou nezaměstnaností dlouhodobě a nejvíce postiženy. Absolventi škol představují rizikovou skupinu, která je nezaměstnaností …více
Abstract:
The diploma work tries to pay attentation to problemes of unemployed school leavers at the Labour market in Ostrava, especially to a long termed unemployment of these young people.Ostrava and the Moravian – Silesian Region belong to the most affected areas by a long termed unemployment though the situation is slowly getting better, school leavers represent a risk group that is affected by unemployment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Klimplová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií