Markéta SLOVÁKOVÁ

Bakalářská práce

Specifika edukace diabetiků 2. typu léčených na perorálních antidiabeticích

Education of Patients with Type 2 Diabetes Treated with Oral Antidiabetic Drugs
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá specifiky edukace diabetiků 2. typu léčených na perorálních antidiabeticích. Teoretická část se zabývá, mimo jiné, diagnostikou a léčbou osob s diabetem 2. typu zejména perorálními antidiabetiky a také jejich edukací. Praktická část navazuje na teoretická východiska a je zaměřena na zjištění vybraných znalostí osob s diabetem mellitem 2. typu na perorálních antidiabeticích …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with education of patients with type 2 diabetes treated with oral antidiabetics drugs. Theoretical part deals, indeed diagnosis and the treatment of persons with diabetes type 2 particularly oral antidiabetic drugs and their education too. Practical part continues on the theoretical solutions and is biased on discovery of chosen knowledge of persons with diabetes type 2 on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012
Zveřejnit od: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLOVÁKOVÁ, Markéta. Specifika edukace diabetiků 2. typu léčených na perorálních antidiabeticích. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe