Edita FLORIÁNOVÁ

Diplomová práce

ZPRACOVÁNÍ ANALYTICKO-SYNTETICKÉ METODY ČTENÍ V UČEBNICÍCH OD NAKLADATELSTVÍ SPN, ALTER A TAKTIK

Processing analytical and synthetic reading method in textbooks from publishing SPN, Alter and Taktik
Anotace:
Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na zpracování analyticko-syntetické metody čtení v učebnicích - slabikářích čtení nakladatelství SPN, ALTER a TAKTIK. Cílem mé diplomové práce byla obsahová stránka učebnic - slabikářů po stránce analyticko-syntetické. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části popisuji historii učebnic a slabikářů, zabývám se přehledem metod ve výuce čtení …více
Abstract:
This diploma work focuses on utilization of the Analytical-synthetic Method of teaching reading in textbooks - coursebooks so-called " Slabikář" from the publishing houses such as SPN, ALTER and TAKTIK. The aim of this thesis was to study the content of the textbooks "Slabikář" at a analytical-synthetic level. The thesis is divided into two parts. The theoretical part describes the history of textbooks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FLORIÁNOVÁ, Edita. ZPRACOVÁNÍ ANALYTICKO-SYNTETICKÉ METODY ČTENÍ V UČEBNICÍCH OD NAKLADATELSTVÍ SPN, ALTER A TAKTIK. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/