Bc. Alena ŠEBKOVÁ

Master's thesis

Zahraniční politika Spolkové republiky Německo. Spolupráce s Ruskou federací na budování plynovodu Nord Stream (případová studie)

Foreign Policy of Federal Republic of Germany. Cooperation with Russian Federation in construction of the Nord Stream Gas Pipeline (case study)
Anotácia:
Některé politické kroky vlády G. Schrödera, která vzešla ze spolkových voleb v roce 1998, znovu oživily diskuzi, zda v zahraniční politice SRN přvládá změna nebo kontinuita. Jedním z argumentů, který využívali zastánci změny, bylo také bilaterální strategické partnerství, které se mezi Německem a Ruskem rozvíjí po roce 2000. Práce se zabývá německo-ruským stratgickým partnerstvím, které je primárně …viac
Abstract:
After the federal elections in 1998, some political decisions of the new government under the chancellor G. Schröder revived the discussion about change or continuity in the German foreign policy. One of the arguments used by the proponents of change was the strategic partnership that has developed between Germany and Russia since 2000. The paper analyses the German-Russian strategic partnership which …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010
Zverejniť od: 28. 4. 2010
Identifikátor: 34179

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedúci: PhDr. Magdaléna Leichtová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEBKOVÁ, Alena. Zahraniční politika Spolkové republiky Německo. Spolupráce s Ruskou federací na budování plynovodu Nord Stream (případová studie) . Plzeň, 2010. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/