Bc. Eliška VALDMANOVÁ

Diplomová práce

Výtvarné řešení a ilustrace raně novověkých vědeckých tisků v českých sbírkách

Design and illustrations of the early modern scientific prints in Czech collections.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá výtvarným řešením a ilustracemi v raně novověkých vědeckých tiscích. Téma je zúženo na oblast biologických tisků, konkrétně zoologie. Práce se zaměřuje především na nejvýraznější osobnosti zoologie na přelomu renesance a novověku Conrada Gessnera a Ulisse Aldrovandiho a jejich díla, která jsou považována za jedna z prvních děl moderní zoologie. Symbolika a výtvarné řešení …více
Abstract:
This work deals with art design and illustrations in early modern scientific prints. The topic is narrowed to the part of biological prints, specifically zoology. The work focuses mainly on the most prominent personalities of zoology at the turn of the Renaissance and modern times Conrad Gessner and Ulisse Aldrovandi and their works, which are considered of one of the first works of modern zoology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Hečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALDMANOVÁ, Eliška. Výtvarné řešení a ilustrace raně novověkých vědeckých tisků v českých sbírkách. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Evropská kulturní studia

Práce na příbuzné téma