Eliška BACHROŇOVÁ

Diplomová práce

Pravicový extremismus v ČR a jeho projevy v současnosti

Right-wing extremism in the Czech republic and its manifestations in present
Anotace:
Práce se zabývá závažným sociálně patologickým jevem, typickým pro demokratické společnosti, pravicovým extremismem. Součástí první části této práce je definice pojmů týkajících se problematiky extremismu, dále pak vývoj české krajní pravice po roce 1989 až do současnosti, rasově motivovaný extremismus, a také kapitola o multikulturním soužití. Další část je zaměřena na praktický výzkum v prostředí …více
Abstract:
The work deals with right-wing extremism, a serious socio-pathological phenomenon typical of a democratic society . The first part of this work deals with definitions of terms relating to the issue of extremism, the development of the extreme right wing of the Czech polytical spectre from 1989 till now and racially motivated extremism. There is an additive chapter on multicultural coexistence as well …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 12. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Andrej Sulitka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BACHROŇOVÁ, Eliška. Pravicový extremismus v ČR a jeho projevy v současnosti. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 10. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta