Jakub BŘEZINA

Diplomová práce

Osudy sedláků na Roudnicku 50. letech 20. století

The fate of the farmers in Roudnicko in 50´s 20th century
Anotace:
Moje diplomová práce Osudy sedláků na Roudnicku v 50. letech 20. století je rozdělena do dvou samostatných částí. Nejprve se snažím v samostatné kapitole nastínit regionální aspekty perzekuce sedláků v okrese Roudnice nad Labem. Hlouběji přitom zkoumám především otázku trestního stíhání a vysídlení zemědělských rodin (v rámci Akce "K", i v druhé polovině 50. let). V dalších kapitolách se věnuji životu …více
Abstract:
My thesis "The fate of farmers in the Roudnice in the 50s of the 20th century" is divided into the two separate parts. At first, I try to describe in a separate chapter the regional aspects of the persecution of farmers in the the district of Roudnice nad Labem. In that I try to research in detail the question of criminal prosecution and the displacement of the farmer families (within Akce "K" and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BŘEZINA, Jakub. Osudy sedláků na Roudnicku 50. letech 20. století. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta