Bc. Tomáš Skýpala

Bakalářská práce

Podobnostní funkce pro porovnání 3D pohybových dat

Similarity Measures for Human Motion Capture Data
Abstract:
The aim of this work was to find and implement a computationally simple function used to compare the similarity of various human movements' 3D motion data. The function processed captured 3D data and evaluated it using mathematical procedures. The output of the function was a similarity of every two compared movements.
Abstract:
Cieľom tejto práce bolo nájdenie a implementácia dostatočne výpočetne jednoduchej funkcie na porovnávanie podobnosti 3D pohybových dát rozličných ľudských pohybov. Funkcia spracúvala nasnímané 3D dáta a vyhodnocovala ich na základe matematických postupov. Výstupom funkcie bola pravdepodobnosť zhodnosti každých dvoch porovnávaných pohybov.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Eliáš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky