Bc. Štěpánka Janků

Diplomová práce

Přístup klientek azylového domu k řešení své životní situace

The approach of clients of an Asylum House to dealing with their life situations
Anotace:
Diplomová práce se zabývá aktuálními tématy sociálního vyloučení a chudoby. Nejvíce ohroženou skupinou jsou matky samoživitelky, které se díky své nepříznivé sociální situaci ocitly v krizi. Bezpečné zázemí pro sebe a své děti našly v azylovém domě. Individuální plánování je jednou z metod, které by měli klientkám pomoci lépe zvládat jejich problémy s přihlédnutím k jejich potřebám. Cílem práce je …více
Abstract:
The diploma thesis deals with recent topics of social exclusion and poverty. The most vulnerable group are single mothers, who have found themselves in crisis due to their unfavourable situation. They find safe background for them and their children in the shelter. Individual planning is one of the methods which should help clients to better manage their problems, considering their needs. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivana Olecká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janků, Štěpánka. Přístup klientek azylového domu k řešení své životní situace . Zlín, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe