Bc. Tereza Voborská

Bachelor's thesis

Množství reklamních sdělení a vliv na jejich zapamatování

The amount of advertising messages and the effect on their memorization
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá tím, co ovlivňuje zapamatování reklamy v konkrétním média typu a jaký vliv na zapamatování má opakování reklamního sdělení. V první části této práce jsou zmíněna teoretická fakta vztahující se k marketingové komunikaci jako celku, reklamě i psychickým procesům člověka. Druhá část, praktická, probíhala formou rozhovoru s deseti respondenty, kteří po zhlédnutí reklamního bloku …viac
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the effects of remembering advertising in a particular type of media and what influence on remembering has repetitive advertising message. In the first part of this thesis are mentioned theoretical facts concerning marketing communication as a whole, advertising and human psychological processes. The second part is a practical form of interviews with ten individuals …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedúci: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní