Mgr. et Mgr. Simona Bojková

Diplomová práce

Prožívání ženských obětí domácího násilí a sexuálního zneužívání

Experiencing of the Female Domestic Violence and Sexual Abuse Victims
Anotace:
Tato kvalitativní explorativní studie se zabývá prožíváním ženských obětí domácího násilí a sexuálního zneužívání. Seznámení se s tím, co tyto ženy prožívají a čemu musí čelit, je důležité zejména v kontextu možného zefektivnění systému pomoci. Práce využívá metodu zakotvené teorie na vzorku 13ti respondentek ve věku 19 – 67 let. Vzorek byl interviewován polostrukturovaným rozhovorem v písemné podobě …více
Abstract:
This qualitative explorative study deals with experiencing of the female domestic violence and sexual abuse victims. Getting to know what these women are experiencing seems to be crucial in the context of the possible improvement of the helping system. The thesis is based on the grounded theory and the data were obtained through the semi – structured interviews with 13 females aged 19 – 67. The findings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Koubíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií