Bc. Jiří Syrový

Diplomová práce

Rozšířená realita na Windows Phone 7 - aplikace hledající restaurace

Augmented reality on Windows Phone - restaurants seeking application
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozšířenou realitou a jejím využitím v mobilních zařízeních. Jejím cílem je implementace rozšířené reality v aplikaci pro mobilní platformu Windows Phone. Tato aplikace bude schopna vyhledávat restaurace v okolí uživatele a zobrazovat jejich denní menu.
Abstract:
This thesis is about augmented reality and its use in mobile devices. Its objective is to implement the augmented reality application for mobile platform Windows Phone. This application will be able to search for restaurants around the user and display their daily menu.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Škrabálek
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky