Adéla Přibylová

Bakalářská práce

The End-Weight Principle and Word Order in English

The End-Weight Principle and Word Order in English
Abstract:
This bachelor thesis deals with the word order and information structuring in English language. Specifically, it focuses on End-Weight Principle and its use in an English sentence. It discusses possible information-packaging constructions driven by this principle and it also mentions general rules of a default word order and information structure in a clause. The theory of this thesis is interspersed …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá slovosledem a informační strukturou v anglickém jazyce. Konkrétně popisuje princip End-Weight a jeho využití v anglické větě. Zaměřuje se na různé větné konstrukce umožněné díky zmíněnému principu. Tato práce také zmiňuje obecná pravidla slovosledu a informační struktury. Teoretická část je podložena praktickými příklady.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Čakányová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Přibylová, Adéla. The End-Weight Principle and Word Order in English. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe