Sofya Bereznyakova

Bachelor's thesis

Ochrana spotřebitele na finančním trhu

Consumer Protection on the Financial Market
Abstract:
Bakalářská práce Ochrana spotřebitele na finančním trhu je orientovaná na právní postavení spotřebitele na finančním trhu, analýzu ochrany spotřebitele na finančním trhu České republiky a Ruska. První kapitola je zaměřena na základní pojmy a historii právní úpravy ochrany spotřebitele v České republice. Druhá kapitola poskytuje krátkou informaci o právní úpravě ochrany spotřebitele v rámci Evropské …more
Abstract:
The bachelor thesis "Consumer Protection on the Financial Market" is focused on the legal status of consumers on the financial market, analysis of consumer protection on the financial market of the Czech Republic and Russia. The first chapter deals with the basic concept and history of consumer protection legislation in the Czech Republic. The second chapter provides brief information of consumer protection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: JUDr. Dr. Vít Ossendorf, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS