Sofya Bereznyakova

Bachelor's thesis

Ochrana spotřebitele na finančním trhu

Consumer Protection on the Financial Market
Anotácia:
Bakalářská práce Ochrana spotřebitele na finančním trhu je orientovaná na právní postavení spotřebitele na finančním trhu, analýzu ochrany spotřebitele na finančním trhu České republiky a Ruska. První kapitola je zaměřena na základní pojmy a historii právní úpravy ochrany spotřebitele v České republice. Druhá kapitola poskytuje krátkou informaci o právní úpravě ochrany spotřebitele v rámci Evropské …viac
Abstract:
The bachelor thesis "Consumer Protection on the Financial Market" is focused on the legal status of consumers on the financial market, analysis of consumer protection on the financial market of the Czech Republic and Russia. The first chapter deals with the basic concept and history of consumer protection legislation in the Czech Republic. The second chapter provides brief information of consumer protection …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedúci: JUDr. Dr. Vít Ossendorf, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS