Hana Bartoňová

Diplomová práce

Financování zdravotnictví v České republice

Health Care Funding in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na financování zdravotnictví v České republice. Konkrétně se zabývá reformou zdravotnictví a regulačními poplatky. Cílem práce bylo zhodnocení financování zdravotnictví v ČR a kvantifikace dopadů vybraných změn (především regulačních poplatků). Následně byly uvedeny jednotlivé návrhy a doporučení, které by mohly vést ke zlepšení situace ve financování českého zdravotnictví …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the health care funding in the Czech Republic. I have focused mainly on the health care reform and the regulative charges. The major goals of this diploma thesis were to evaluate the health care funding in the Czech Republic and to quantificate the impact of selected changes (mainly of the regulative charges). Afterwards there were mentioned certain suggestions and recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Tomáš Wroblowský
  • Oponent: Filip Horák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava