Helena Chytilová

Disertační práce

Money Illusion and Economic Education, an Experimental Approach

Peněžní iluze a ekonomické vzdělání, experimentální přístup
Anotace:
S revolucí racionálních očekávání peněžní iluze v objasnění teorie hospodářských cyklů ztratila na významu. Opětovné pozornosti se dočkala s přispěním Fehra a Tyrana (2001). S pomocí experimentálních metod je poukázáno na existenci významného efektu peněžní iluze, který zesiluje koordinační selhání v jejich umělé ekonomice. Následkem toho můžou měnové šoky způsobit významné dlouhotrvající odchylky …více
Abstract:
Money illusion has played a minor role in explaining business cycles since the revolution of rational expectations. It recaptured its significance again through the contributions of Fehr and Tyran (2001). With the application of experimental methods, evidence exists of the significant effect of money illusion intensifying coordination failure in their artificial economy. As a result, monetary shocks …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2013
  • Vedoucí: Robert Holman
  • Oponent: Božena Kadeřábková, Jan Kubíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/61672