Bc. Alexandra Dvořáková

Diplomová práce

Pravomoc zastupitelstva obce Chvaleč

Jurisdiction of the municipal council of Chvaleč
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pravomocí zastupitelstva obce Chvaleč dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Teoretická část vymezuje obec jako základní jednotku veřejné správy, její zakotvení v českém právním řádu včetně ústavních základů, její působnost a vztah samosprávy k veřejné správě. Podstatná část teoretické části je věnována samotnému zastupitelstvu …více
Abstract:
The thesis deals with the powers of the municipal council of Chvaleč according to § 84 of the Act No. 128/2000 Coll., on municipalities (municipal establishment), as amended. The theoretical part defines the municipality as the basic unit of public administration, its anchoring in the Czech legal order, including constitutional foundations, its scope and the relationship of self-government to public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/rv4e4/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
  • Oponent: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě