Barbora LUŇOVÁ

Bachelor's thesis

Dobrodružný pobyt v přírodě pro děti v předškolním věku

Adventurous outdoor activities for pre-school children
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá pořádáním a organizací dobrodružných pobytů pro děti v předškolním věku. Cílem práce je vytvořit uchopitelný projekt, pro realizaci pětidenního pobytu v přírodě.Úkolem skladby programu je nabídnout dětem vhodné podmínky pro přirozený zdravý rozvoj.Využít zajímavé a hravé vzdělávací formy. Teoretická část pojednává o jednotlivých složkách úspěšné realizace, specifikuje …viac
Abstract:
This bachelor thesis concerns the organisation of adventurous stays for pre-school aged children. The goal of the work is to create a project for realisation of 5 days stays in nature. The role of the project is to offer suitable conditions for a healthynatural development of the children by applying interesting and playful educational styles. The theoretical part deals with the individual areas of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Lenka Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUŇOVÁ, Barbora. Dobrodružný pobyt v přírodě pro děti v předškolním věku. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Physical Education and Sport / Outdoor Activities