Mgr. Peter Ondriaš

Bakalářská práce

Multilaterálne obchodné kolo rokovaní WTO z Doha

WTO Multilateral Trade Negotiations-Doha Round
Abstract:
The thesis analyses current multilateral trade round commenced in 2001 in Doha, Qatar. Its task is to find out what lies behind the setback of existing negotiations. The paper identifies and focuses on agenda, actors and process of negotiations that have taken place since 2001. It also utilizes selected theories of international relations that should help us identify the systemic causes of deadlock …více
Abstract:
Práca je analýzou súčasného multilaterálneho obchodného kola, ktoré začalo v roku 2001 v katarskom Doha. Cieľom práce je zistiť čo stojí za doterajším neúspechom týchto jednaní. Práca identifikuje a skúma kľúčových aktérov, agendu a proces vyjednávaní, ktoré sa v rámci tohto kola odohrali. Rovnako používa vybrané teórie medzinárodných vzťahov, ktoré majú pomôcť identifkovať systémové príčiny mŕtveho …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy