Ing. Barbora WINKLEROVÁ

Master's thesis

Validace analytického postupu stanovení AOX ve vodných matricích

A validation of the analytical procedure of the determination of AOX in the aqueous matrixes
Abstract:
V laboratorní praxi byla ověřena funkčnost komerčního kyvetového testu firmy Merck a skutečnost, zda tato metoda, kde místo klasického stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů metodou mikrocoulometrické titrace, jsou AOX stanoveny spektrofotometricky ve viditelné oblasti spektra, je vhodná k zavedení do běžné laboratoře. Metoda založená na spektrofotometrickém stanovení byla porovnávána …more
Abstract:
Functionality of the commercial cell set of Merck company in laboratory practice and whether this method where adsorbable organically bound halogens are determined using spectro-photometric method in the visible spectrum zone is used instead of usually used micro-coulometric titration is suitable for introducion into a standard laboratory was verified. The method based on the spectro-photometric determination …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2005
Accessible from:: 27. 5. 2005
Identifier: 950

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2005
  • Supervisor: Ing. Richard Brázdil

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

WINKLEROVÁ, Barbora. Validace analytického postupu stanovení AOX ve vodných matricích. Zlín, 2005. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2005

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2005 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Master programme / field:
Chemistry and materials technology / Enviromental technology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.