Ing. Barbora WINKLEROVÁ

Master's thesis

Validace analytického postupu stanovení AOX ve vodných matricích

A validation of the analytical procedure of the determination of AOX in the aqueous matrixes
Anotácia:
V laboratorní praxi byla ověřena funkčnost komerčního kyvetového testu firmy Merck a skutečnost, zda tato metoda, kde místo klasického stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů metodou mikrocoulometrické titrace, jsou AOX stanoveny spektrofotometricky ve viditelné oblasti spektra, je vhodná k zavedení do běžné laboratoře. Metoda založená na spektrofotometrickém stanovení byla porovnávána …viac
Abstract:
Functionality of the commercial cell set of Merck company in laboratory practice and whether this method where adsorbable organically bound halogens are determined using spectro-photometric method in the visible spectrum zone is used instead of usually used micro-coulometric titration is suitable for introducion into a standard laboratory was verified. The method based on the spectro-photometric determination …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2005
Zverejniť od: 27. 5. 2005
Identifikátor: 950

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2005
  • Vedúci: Ing. Richard Brázdil

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WINKLEROVÁ, Barbora. Validace analytického postupu stanovení AOX ve vodných matricích. Zlín, 2005. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2005 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Master programme / odbor:
Chemistry and materials technology / Enviromental technology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.