Ing. Barbora WINKLEROVÁ

Diplomová práce

Validace analytického postupu stanovení AOX ve vodných matricích

A validation of the analytical procedure of the determination of AOX in the aqueous matrixes
Anotace:
V laboratorní praxi byla ověřena funkčnost komerčního kyvetového testu firmy Merck a skutečnost, zda tato metoda, kde místo klasického stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů metodou mikrocoulometrické titrace, jsou AOX stanoveny spektrofotometricky ve viditelné oblasti spektra, je vhodná k zavedení do běžné laboratoře. Metoda založená na spektrofotometrickém stanovení byla porovnávána …více
Abstract:
Functionality of the commercial cell set of Merck company in laboratory practice and whether this method where adsorbable organically bound halogens are determined using spectro-photometric method in the visible spectrum zone is used instead of usually used micro-coulometric titration is suitable for introducion into a standard laboratory was verified. The method based on the spectro-photometric determination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2005
Zveřejnit od: 27. 5. 2005
Identifikátor: 950

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2005
  • Vedoucí: Ing. Richard Brázdil

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WINKLEROVÁ, Barbora. Validace analytického postupu stanovení AOX ve vodných matricích. Zlín, 2005. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2005 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Technologie životního prostředí

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.