Vilma Doleželová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Identifikace klíčových kompetencí pracovníků v sociálních službách v pobytových zařízeních pro seniory

Anotace:
Má absolventská práce se zabývá problematikou kompetencí pracovníků v sociálních službách. Cílem této práce je popsat klíčové kompetence těchto pracovníků. Absolventská práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá definicí pracovníka v sociálních službách. Druhá kapitola definuje pobytové služby pro seniory a třetí kapitola se věnuje kompetencím pracovníků v sociálních službách. Téma …více
Abstract:
The College thesis deals with the issue of competencies of workers in social services. Its aim is to describe key competencies. This thesis is divided into three chapters. The first chapter deals with the definition of a worker in social services. The second chapter defines residential services for the elderly and the third chapter addresses the competencies of workers in social services. I chose the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2021
  • Vedoucí: ThLic. Michal Umlauf
  • Oponent: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc