Bc. Monika Lešnerová

Diplomová práce

Trendy cestovního ruchu a směřování marketingu v cestovní kanceláři Čedok a. s.

Trends in Tourism and Directions in Marketing Čedok Travel Agency
Anotace:
Tématem diplomové práce je představení trendů v odvětví cestovního ruchu, marketingu služeb a v marketingové komunikaci. Teoretická část práce specifikuje rozdíly mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou, definuje marketing, marketingový mix, specifika marketingu služeb aj. Cílem aplikační části práce je vyhodnotit využívání marketingových nástrojů a trendů odvětví cestovního ruchu v CK Čedok a …více
Abstract:
The theme of this thesis is to introduce trends in the tourism industry and marketing. The theoretical part introduces the concepts of tourism, its economic positives and negatives, the difference between the travel agency and the third party organization, marketing mix and the specifics of marketing services. The goal of the theoretical part of the thesis is to map the trends in tourism and the direction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní