Jiří Korda

Bakalářská práce

Měření reálné přenosové rychlosti u standardu IEEE 802. 11n

Genuine bandwidth measurement of IEEE 802. 11n
Anotace:
Tato práce je zaměřena na WiFi technologie pro přenos dat a zaměřuje se speciálně na novýIEEE standard 802.11n, který je zatím jen v předběžné verzi. Práce obsahuje nejen teoretickýpopis, ale také praktický test přenosu dat s pomocí zařízení využívajících tuto novoutechnologii.
Abstract:
This work presents WiFi technology for data transfer and is aimed especially to new IEEEstandard 802.11n. It is still in draft version. This work includes not only theoretical part, butalso practical test of data transfer with this new technology.
 

Klíčová slova

WiFi 802.11n 802.11n bandwith
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2009
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB73

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2009
  • Vedoucí: Miloslav Feltl, Petra Poulová
  • Oponent: Agáta Bodnárová, Josef Horálek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.