Theses 

Využití vnitřního výnosového procenta a čisté současné hodnoty pro kvalifikovaná finanční rozhodnutí v podniku. – Lucie LÍPOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie LÍPOVÁ

Bakalářská práce

Využití vnitřního výnosového procenta a čisté současné hodnoty pro kvalifikovaná finanční rozhodnutí v podniku.

The usage of internal rate of return and net present value figures in qualified financial decision making by a company

Anotace: Na základě podkladů poskytnutých firmou Setuza a.s. jsem vnitřním výnosovým procentem a čistou současnou hodnotou zhodnotila investiční projekt a určila klíčové faktory ovlivňující rentabilitu projektu. Vývoj klíčových proměnných t.j. ceny výsledného produktu a ceny výchozí suroviny, je v roce 2008 vlivem celkového stavu ekonomiky nepříznivý.

Abstract: After reviewing data provided by Setuza a.s. I have valued the project by internal rate of return and net present value, and pointed out key factors that have a direct effect on the profitability. Due to the overall economic situation the progress of the key factors i.e. market price and cost of raw material is unpropitious.

Klíčová slova: vnitřní výnosové procento, čistá současná hodnota, rentabilita projektu

Keywords: internal rate of return, net present value, profitability

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Vomáčková Helena

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 00:32, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz