Nikol GOTTFRIEDOVÁ

Bakalářská práce

Stav hlasu u studentů Janáčkovy konzervatoře

The voice condition of Janáček Conservatory students'
Anotace:
Jedná se o pilotní studii, jejímž cílem bylo zjistit kvalitu hlasu u souboru studentů Janáčkovy konzervatoře. Dále zjistit, zda a jak pečují o svůj hlas a navrhnout opatření pro praxi v péči o jejich hlas. V teoretické části je nastíněna anatomie a fyziologie fonačního ústrojí. Dále jsou popsány vyšetřovací metody hlasu, zásady hlasové hygieny, poruchy a nemoci hlasu. Zmíněný soubor zahrnoval 10 studentů …více
Abstract:
The aim of this pilot study was to find the voice quality of a group of students from Janáček Conservatory. Furthermore, to find whether and how they take care of their voices and to propose measures for their voice caring practice. The theoretical part outlines the anatomy and physiology of the phonation system. In this study there are also described methods of the voice examination, the principles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GOTTFRIEDOVÁ, Nikol. Stav hlasu u studentů Janáčkovy konzervatoře. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví