Bc. Anna Kalužová

Bakalářská práce

Hodnocení poškození DNA v lidských buňkách pomocí testu mikrojader

Evaluation of DNA damage in human cells by micronucleus assay
Anotace:
Na člověka denně působí velké množství chemických látek a jejich směsí, které mohou negativně působit na DNA a tím i na lidské zdraví. Poškození DNA v lidských buňkách může být sledováno pomocí mnoha testů genotoxicity, mimo jiné i prostřednictvím testu mikrojader s využitím cytochalasinu B (CBMN test). Pomocí něho lze stanovovat míru poškození DNA vlivem působení genotoxických látek. Mezi tyto látky …více
Abstract:
Human is daily exposed to large amount of chemical substances and their mixtures that can negatively influence DNA and human health. DNA damage in human cells can be observed with many genotoxicity tests, besides else with cytokinesis-block micronucleus test (CBMN test). Due to this method, it is possible to assess the extent of DNA damage caused by genotoxic substances. Among these substances can …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Labohá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta