Mgr. Lucie Švecová

Diplomová práce

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana

Fundamental Human Rights and Liberties and procedural Protection
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá základními lidskými právy a svobodami a jejich procesní ochranou. Nejprve popisuje vznik lidských práv a jejich hlavní koncepce. Potom jsou představeny významné lidskoprávní dokumenty. Další části se věnují adresátům a nositelům základních lidských práv, klasifikaci těchto práv a možnostem jejich omezení. Pozornost je zaměřena na právo na život a na právo na spravedlivý …více
Abstract:
This thesis deals with the fundamental human rights and liberties and their procedural protection. At first it describes the creation of human rights and their main conceptions. Then important human rights documents are presented. Next parts attend to recipients and holders of fundamental human rights, the classification of these rights and possibilities of their restriction. Attention is paid to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta