Jakub Fischer, DiS.

Bakalářská práce

Using Literature to Encourage Extensive Reading in a Language-Learning Context

Using Literature to Encourage Extensive Reading in a Language-Learning Context
Anotace:
Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Cílem této práce je poskytnout přehled o výhodách použití literatury k podpoře rozsáhlého čtení v kontextu jazykové výuky. Teoretická část je zaměřena na stručné srovnání extenzivních a intenzivních čtecích dovedností a poskytuje přehled možných přínosů při zařazení extenzivního čtení v učebních osnovách. Teoretická část se skládá z výzkumu …více
Abstract:
The thesis consists of both theoretical and practical components. The aim of this thesis is to research and outline the benefits of using literature to encourage extensive reading in a language-learning context. The theoretical component is intended to provide a succinct comparison of extensive and intensive reading skills and provide an overview of the potential benefits of implementing extensive …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: MA Gregor Kalinowski, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College