Theses 

Using Literature to Encourage Extensive Reading in a Language-Learning Context – Jakub Fischer, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jakub Fischer, DiS.

Bakalářská práce

Using Literature to Encourage Extensive Reading in a Language-Learning Context

Using Literature to Encourage Extensive Reading in a Language-Learning Context

Anotace: Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Cílem této práce je poskytnout přehled o výhodách použití literatury k podpoře rozsáhlého čtení v kontextu jazykové výuky. Teoretická část je zaměřena na stručné srovnání extenzivních a intenzivních čtecích dovedností a poskytuje přehled možných přínosů při zařazení extenzivního čtení v učebních osnovách. Teoretická část se skládá z výzkumu, který je zaměřený na učitele jazyka. Tento výzkum také umožňuje porozumět tomu, jak často jsou studenti vystaveni, povzbuzováni a vedeni k extenzivnímu čtení v cizím jazyce. Cílem praktické části je studium zabývající se vlivem extenzivního čtení u studentů v rámci výuky, která má za cíl povzbudit studenty, aby četli ve svém volném čase.

Abstract: The thesis consists of both theoretical and practical components. The aim of this thesis is to research and outline the benefits of using literature to encourage extensive reading in a language-learning context. The theoretical component is intended to provide a succinct comparison of extensive and intensive reading skills and provide an overview of the potential benefits of implementing extensive reading in the class curriculum. The theoretical component consists of research aimed at EFL teachers to gain an understanding of how frequently students are exposed, encouraged and lead to read extensively in their second language. The purpose of the practical component is to study the effects of extensive reading on young adult students by conducting lessons which are aimed to encourage the students to read extensively in their free time.

Keywords: ČESKY, extenzivní čtení, intenzivní čtení, čtecí dovednosti, gramaticko-překladová metoda, literatura v jazykové výuce, zjednodušená četba ANGLICKY, extensive reading, intensive reading, reading skills, grammar-translation method, literature in a language-learning context, graded readers

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: MA Gregor Kalinowski, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 10:40, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz