Jakub Fischer, DiS.

Bachelor's thesis

Using Literature to Encourage Extensive Reading in a Language-Learning Context

Using Literature to Encourage Extensive Reading in a Language-Learning Context
Abstract:
Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Cílem této práce je poskytnout přehled o výhodách použití literatury k podpoře rozsáhlého čtení v kontextu jazykové výuky. Teoretická část je zaměřena na stručné srovnání extenzivních a intenzivních čtecích dovedností a poskytuje přehled možných přínosů při zařazení extenzivního čtení v učebních osnovách. Teoretická část se skládá z výzkumu …more
Abstract:
The thesis consists of both theoretical and practical components. The aim of this thesis is to research and outline the benefits of using literature to encourage extensive reading in a language-learning context. The theoretical component is intended to provide a succinct comparison of extensive and intensive reading skills and provide an overview of the potential benefits of implementing extensive …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2018
  • Supervisor: MA Gregor Kalinowski, Ph.D.
  • Reader: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKCENT College