Bc. Alžběta Vaculíková

Diplomová práce

Kvalita života příslušníků sendvičové generace

The Quality of Life of Members of the Sandwich Generation
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou sendvičové generace a kvality života jejich příslušníků. Práce se člení na dvě základní části. Teoretická část je zaměřena na problema-tiku sendvičové generace a kvality života. První kapitola se věnuje vzniku a vymezení této generace, vymezuje psychologické a fyzické aspekty středního věku a nadále se zaměřuje na demografický vývoj. Druhá kapitola charakterizuje …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the problems of sandwich generation and the quality of life of their members. The work is divided into two basic parts. The theoretical part is focused on the issue of sandwich generation and the quality of life. The first chapter deals with the formation and definition of this generation, defines the psychological and physical aspects of the middle age and continues …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vaculíková, Alžběta. Kvalita života příslušníků sendvičové generace. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe