Dominik Wünsch

Diplomová práce

Content marketing

Content Marketing
Anotace:
Tato práce se zabývá tvorbou content, resp. obsahového marketing coby moderního komunikačního nástroje, který v případě své efektivní podoby může subjektům pomoci poskytovat přidanou hodnotu zákazníkům nad rámec klasického prodeje produktů či služeb. Práce zároveň zohledňuje nejnovější trendy a ukazuje je na praktických případových studiích.
Abstract:
This thesis describes the use of content marketing and its creation as an modern tool of communication, which can help people to provide added value to customers beyond the classic sales of products or services. The thesis also takes into account the latest trends and demonstrates them in practical examples.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: Markéta Kubálková
  • Oponent: Ivana Topolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71750