Mgr. Markéta Machovcová

Diplomová práce

Vliv médií na děti mladšího školního věku

Media Influence on Primary School Children
Anotace:
Diplomová práce „Vliv médií na děti mladšího školního věku“ se zabývá vlivem médií na žáky pátého ročníku základních škol. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část vymezuje pojmy média a jejich pozitivní a negativní vliv, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a dítě z hlediska psychologického vývoje. V části empirické byl zpracován výzkum zabývající se jednotlivými médii a jejich …více
Abstract:
The diploma thesis "Media Influence on Primary School Children" deals with the media's influence on fifth graders at elementary schools. The thesis consists of two parts. The theoretical part specifies terms: the media - its positive and negative influence, Framework educational program for basic education and a child from the point of view of developmental psychology. The empirical part is based on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy