Alena Stibralová

Bakalářská práce

Systém podpory české kinematografie

System of the support of the Czech cinematography

Anotace:
Ve své bakalářské práci mapuji systém a vývoj podpory české kinematografie. Konkrétně se zaměřuji na problematiku filmové legislativy po roce 1989. Zákony, které definují pojmy a mechanismy podpory v oblasti českého filmu jsou v současné době nedostačující. Platí zde zákony ze začátku devadesátých let. Tyto zákony nereflektují technologický a celkový vývoj v kinematografii. Taktéž s koncem platnosti …více
Abstract:
In my bachelor thesis I prepared an overview of the system and development of the support of Czech Cinematography. I am focusing on the film legislation in the Czech Republic after 1989. Nowadays, laws which contain the terms and mechanism of the functioning of the film area are not satisfactory anymore. The acts were established in the nineties of the 20th century. These Acts are not reflecting the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedoucí: Jaromír Kallista
  • Oponent: Jan Šuster

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a vjakékoliv formě, včetně formy elektronické; b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a);
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form; b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof;

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 2. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta AMU

Bakalářský studijní program / obor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.