Bc. Dominika Váňová

Master's thesis

Proteinové markery metastatického potenciálu u karcinomu prsu a jejich exprese v závislosti na klinickopatologických charakteristikách

Protein markers of metastasis in breast carcinoma and their expression in the relationship with clinicopathological characteristics
Abstract:
Rakovina prsu je ve vyspělých zemích jedním z nejčastějších nádorových onemocnění žen a metastazování je hlavní příčinou úmrtí na toto onemocnění. V současné době využívané prognostické a prediktivní markery nejsou dostačující pro aplikaci co nejvhodnější možné léčby pro jednotlivé typy pacientek ani pro záchyt nemoci v premetastazujících stádiích. Hledání vhodnějších markerů je proto jedním z hlavních …more
Abstract:
Breast cancer is one of the most common women‘s cancer disease in developed countries and metastasis is the major cause of death of these patients. Currently used prognostic and predictive markers are not sufficient neither for the best suited cure application to individual patients nor a capture of premetastatic stages of the disease. That is why searching for more suitable markers is a preferred …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Biochemistry / Biochemistry

Theses on a related topic