Mgr. Eliška Dunowski, Ph.D.

Doctoral thesis

Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka

German Language Motivation in the Context of Teaching a Foreign Language for Specific and Academic Purposes
Anotácia:
Předložená disertační práce se zabývá tématem motivace k učení se němčině, které je zasazeno do kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka. Teoreticky se práce opírá zejména o Gardnerovu teorii motivace, teorii sebeurčení a atribuční teorii. Disertační výzkum proběhl v prostředí výuky cizího odborného a akademického jazyka na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsou studenti všech nefilologických …viac
Abstract:
The present dissertation discusses German learning motivation in the context of teaching a foreign specific and academic language. Gardner's model of motivation is the core of the theory of this dissertation together with self-definition theory and attribution theory. Dissertation research was based on a foreign language for specific and academic purposes education at Masaryk University in Brno. All …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2016
  • Vedúci: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc., doc. PaedDr. Eva Stranovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta