Bc. Ondřej Herudek

Master's thesis

Saúdská Arábie jako aktér proliferace jaderných zbraní

Saudi Arabia as actor of proliferation of nuclear weapons
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá Saúdskou Arábií jako potenciálním aktérem proliferace jaderných zbraní. Cílem práce je zjistit, které faktory Saudskou Arábii v úsilí získat jaderné zbraně podporují a které ji naopak od toho odrazují. Práce také krátce pokrývá současný vývoj Saúdské Arábie ve vztahu ke statusu tzv. jaderné latence. K tomu využívá teoretický rámec Scotta Sagana a Stephena Meyera. Bylo …more
Abstract:
This diploma thesis deals with Saudi Arabia as a potential actor of proliferation of nuclear weapons. The goal of the thesis is to find out which factors would support Saudi Arabia in its effort to acquire nuclear weapons or dissuade it from doing so. It also shortly covers Saudi Arabia’s current technological development concerning so called nuclear latency status. To find out, we use the theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2017
  • Supervisor: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Josef Kraus, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Political Science / Security and Strategic Studies