Bc. Ondřej Herudek

Master's thesis

Saúdská Arábie jako aktér proliferace jaderných zbraní

Saudi Arabia as actor of proliferation of nuclear weapons
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá Saúdskou Arábií jako potenciálním aktérem proliferace jaderných zbraní. Cílem práce je zjistit, které faktory Saudskou Arábii v úsilí získat jaderné zbraně podporují a které ji naopak od toho odrazují. Práce také krátce pokrývá současný vývoj Saúdské Arábie ve vztahu ke statusu tzv. jaderné latence. K tomu využívá teoretický rámec Scotta Sagana a Stephena Meyera. Bylo …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with Saudi Arabia as a potential actor of proliferation of nuclear weapons. The goal of the thesis is to find out which factors would support Saudi Arabia in its effort to acquire nuclear weapons or dissuade it from doing so. It also shortly covers Saudi Arabia’s current technological development concerning so called nuclear latency status. To find out, we use the theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedúci: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Kraus, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Political Science / Security and Strategic Studies