Ing. Josef MAZAL

Bakalářská práce

Vliv frekvence rotoru dvouválce na výsledné vulkanizáty plněné světlými nanoplnivy

Influence of the modification two-roll mill rotor frequency to physical-mechanical attributes of rubber filled by pale nanocompozites materials
Anotace:
Nejprve se budeme teoreticky zabývat gumárenskými surovinami a jejich vlastnostmi, také jejich mícháním a vulkanizací. V experimentální části jsou popsány receptury zkoumaných směsí, zkušební metody a výsledné fyzikálně-mechanické vlastnosti na frekvenci rotoru dvouválce.
Abstract:
At the beginning we will be theoretically dealling with the rubber's raw materials their attributes, also we will be dealling with mixture and heating. There are described formulation of examined mixtures, sample methods and resulting physical-mechanical attributes in the dependance on two-roll mill rotors frequency, in the experimental part.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2005
Zveřejnit od: 6. 6. 2005
Identifikátor: 658

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2005
  • Vedoucí: Ing. Martin Mušinský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAZAL, Josef. Vliv frekvence rotoru dvouválce na výsledné vulkanizáty plněné světlými nanoplnivy. Zlín, 2005. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 06. 2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 6. 2005 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Chemie a technologie materiálů