Bc. Darina Kozáková

Bakalářská práce

Pohled na homosexualitu ve Švédsku a ČR - Diskriminace a marginalizace ve společnosti očima lidí s homosexuální orientací

View of homosexuality in Sweden and the Czech republic - Discrimination and marginalization in society through the eyes of people with a homosexual orientation
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je srovnání rozdílů v pohledu na diskriminaci homosexuální menšiny v České republice a ve Švédsku. V teoretické části se zabývám pojmy, které souvisí s homosexualitou, léčbou homosexuality a dějinami homosexuality. V neposlední řadě se práce zaměřuje na diskriminaci, homofobii, antidiskriminační zákony a práva homosexuálně orientovaných v daných zemích. V praktické části …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is the comparison of the different views on the disrimination of homosexual minority in the Czech republic and Sweden. The theoretical part deals with the terms related to homosexuality, as well as the treatment of homosexuuality and history of homosexuality. Findly, the thesis focuses on the topic of discrimination, homophobia and anti-discrimination laws in the concerned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Eliška Straková
  • Oponent: Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Skandinávská studia