Bc. Lukáš Sovek

Diplomová práce

Integrovaný systém v budově - Inteligentní rodinný dům s využitím obnovitelných zdrojů energie - Řídicí systém s komunikací KNX

Integrated Building Systems - An Intelligent House with Renewable Energy Sources - Control System with KNX
Anotace:
Cílem této diplomové práce je návrh integrovaného systému v rodinném domě, který zajistí komfortní prostředí bydlení. V práci jsou zpracovány aktuální požadavky na projektování budov z hlediska energetické úspornosti, stavebně fyzikálních parametrů a řešení tvorby celkového mikroklimatu pro užívání domu. Hlavními body jsou návrhy systémů techniky prostředí, které využívají dispozice domu a dostupné …více
Abstract:
The aim of this thesis is to design an integrated system in a family house, which ensure a comfortable living environment. In this thesis are prepared the current requirements for projecting of buildings in terms of energy efficiency, building physical parameters and making the overall solving microclimate for use of a house. The main points are the draft of environmental engineering systems that use …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2014
Zveřejnit od: 11. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Zálešák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sovek, Lukáš. Integrovaný systém v budově - Inteligentní rodinný dům s využitím obnovitelných zdrojů energie - Řídicí systém s komunikací KNX. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe