Bc. Radmila DOBRÁ

Master's thesis

Identifikace entit v textech

Named Entity Identification
Abstract:
Tato práce poskytuje stručný úvod do rozpoznávání pojmenovaných entit a popisuje používané přístupy. Práce prezentuje používané učící metody rozpoznávání pojmenovaných entit a přístupy používané pro rozpoznávání víceslovných entit. Součástí práce stručný přehled nástrojů sématnické analýzy. V rámci práce jsou představeny kroky, které jsou potřebné pro rozpoznávání pojmenovaných entit. Práce se zaměřuje …more
Abstract:
This master thesis provides a brief introduction to the named entity recognition and it describes the used approaches. It presents a machine learning methods overview and the approaches used for compound entity identification. Part of this thesis is a brief semantic analysis tools overview. In this thesis there are presented some steps needed for named entity recognition, it is focused on Czech language …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2011
Identifier: 39240

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Král, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOBRÁ, Radmila. Identifikace entit v textech. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 19. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Master programme / field:
Computer Science and Engineering / Software Engineering