Bc. Lenka KRŮPOVÁ

Diplomová práce

Vůdčí faktory vybraných charakteristik říčního dřeva v pramenných tocích masívu Smrku

Controlling factors of selected instream wood characteristics in headwater streams of the Smrk Mt.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou říčního dřeva v horských pramenných tocích. V úvodních kapitolách charakterizuji říční dřevo, jeho specifické funkce v oblastech pramenných horských toků, přičemž se zaměřuji také na faktory ovlivňující distribuci jeho množství v prostoru koryta a jeho bezprostředního okolí. V další části se zaobírám metodikou sběru a analýzy dat. Sběr dat spočíval především …více
Abstract:
The purpose of the thesis is to explore the topic of the instream wood in headwater streams. The thesis opens with an overview of instream wood and its specific functions in headwaters, focusing on the factors that control wood load distribution within the channel and its surroundings. Following chapters describe a method of data collection and analysis. The data collection consisted of a terrain research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Galia, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRŮPOVÁ, Lenka. Vůdčí faktory vybraných charakteristik říčního dřeva v pramenných tocích masívu Smrku. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta